Algemene voorwaarden
Jump Dance Factory

Algemene voorwaarden:

 • Ouders/voogd zijn zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste gegevens.
 • Deelname aan de danslessen van Jump Dance Factory is op eigen risico van de ouder/voogd van desbetreffende leerling.
 • Door het ondertekenen van het inschrijfformulier gaan leerlingen en/of ouders ermee akkoord dat eventueel foto- en filmmateriaal gebruikt mag worden voor commerciële doeleinden.
 • Jump Dance Factory aanvaardt geen aansprakelijkheid voor zoekgeraakte, gestolen of beschadigde spullen. Tijdens de schoolvakanties worden er geen lessen gegeven.
 • Het cursusjaar loopt van september tot juli.  

Betaling:

 • Indien een leerling lid wordt van Jump Dance Factory dan betaalt hij/zij eenmalig € 15,00 inschrijfgeld.
 • Het contributiebedrag wordt per kwartaal geincasseerd. 4 x per jaar. Dit geschiedt door middel van een automatische incasso waarvoor een machtiging bij inschrijving is afgegeven. Het aantal lessen per seizoen wordt in 4 betaal termijnen verdeeld. Contributiegeld wordt in de week voor aanvang van het kwartaal geincasseerd, of wordt op de eenmalige factuur in rekening gebracht (op de 26e van de maand ervoor, in december op de 21e). De kwartaaltermijnen zijn: jan-mrt, apr-jun, jul-sep, okt-dec. Het IBAN nummer van Jump Dance Factory is NL 22 RABO 0143.2333.51
 • De eerste keer krijgt u een eenmalige factuur via de mail die u zelf dient over te maken, omdat uw dochter/zoon lid wordt voor of na een automatische incasso. Het daaropvolgende kwartaal gaat de automatische incasso van start.
 • Bij storno’s krijgt u automatisch een mail en app met de vraag of u zelf het bedrag zo spoedig mogelijk wilt overmaken. Bij een volgende storno wordt € 2,50 administratiekosten per keer in rekening gebracht, dit in verband met voor ons bijkomende kosten door een storno.  Jump Dance Factory geeft geen restitutie van reeds betaalde contributiegelden, mits er sprake is van langdurige ziekte.
 • Voordat het lidmaatschap in gaat, moet er een inschrijfformulier met machtiging zijn ingeleverd. Alleen volledig ingevulde en ondertekende formulieren worden in behandeling genomen. Alleen inleveren bij de desbetreffende docent op locatie!
 • Er kan een contributie verhoging doorgevoerd worden in verband met hoger wordende algemene kosten van Jump Dance Factory. Deze verhoging zal tenminste 1 maand van te voren aan de klanten worden doorgegeven.

Opzeggingen
Deze dienen 1 maand voor het volgende kwartaal te gebeuren :
1 januari (opzegging mailen voor 1 december)
1 april (opzegging mailen voor 1 maart)
1 juli (opzegging mailen voor 1 juni)
1 oktober (opzegging mailen voor 1 september)

Uw opzegging is alleen geldig bij ontvangstbevestiging per mail van Jump Dance Factory. Er vindt geen restitutie plaats van contributiegelden. Als je door verandering van leeftijd in een andere contributie categorie valt, dan wordt dit vanzelf door Jump Dance Factory in het systeem aangepast.

Danskleding en – schoenen verplicht:
Bij elke sport hoort de juiste kleding en het juiste schoeisel, zodat de beoefening van de sport en de ontwikkeling van het lichaam positief wordt beinvloedt. Zo zeker ook bij dans. Voor de docenten is het prettig om in bepaalde lessen de lijnen van de benen en het lichaam goed te kunnen zien en voor de voeten is het van groot belang het juiste schoeisel te dragen voor de ontwikkeling en de gezondheid van je voeten.

Gezins korting en meerdere lessen korting:
Bij het volgen van meerdere lessen of als er meerdere leerlingen uit 1 gezin bij ons dansen gelden er kortingsregelingen. Zie Contributie overzicht klik dan hier

 • Bereikbaarheid en communicatie:
 • Jump Dance Factory is altijd bereikbaar via de mail, telefoon en whatsapp.(06-10136529).
 •  In schoolvakanties en op officiele feestdagen zijn er geen lessen. In de zomervakantie is Jump Dance Factory gesloten, we starten met de lessen een week nadat de basisscholen zijn gestart. 
 • Zorg dat je op tijd aanwezig bent voor aanvang van een les, bij verhindering afmelden per mail, telefoon of whatsapp.
 • Per seizoen kunnen er maximaal 3 lessen uitvallen door overmacht. Hiervoor vindt geen restitutie plaats van contributies. (bv. Plotselinge ziekte docent, ziekenhuis gevallen, foto’s bestellen na voorstelling, file etc.)
 • We communiceren alle belangrijke informatie via WhatsApp, Facebook en email. Zorg ervoor dat we altijd uw juiste gegevens hebben. Veranderingen aub doorgeven via de mail. Kijk op Facebook en Instagram, zodat je regelmatig op de hoogte blijft van de laatste updates. Kijk regelmatig op de site: www.jumpdancefactory.nl voor informatie!